Gelato Show 2

Gelato Show 2 sets news standards in the ice-cream world. The ice cream like you have never seen it before. Unique three dimensional display of ice-cream.

Gelato Show 2 zet nieuwe normen in de wereld van consumptie-ijs. Het ijs als je nog nooit eerder gezien heb. Unieke drie dimensionale weergave van consumptie-ijs.

Available colours