Gelato SuperShow 2

Gelato Supershow 2 sets new standards in the ice cream World: the ice cream like you have never seen it before. Unique three dimensional dispaly of ice cream with its transpartent frontpanel and side panels attracts also from far off.

Gelato Supershow 2 stelt nieuwe maatstaven in het ijs wereld: het ijs als je nog nooit eerder gezien. Unieke drie dimensionale weergave van consumptie-ijs met zijn transparante, verlichte voor- en zijkanten trekt de aandacht van ver.

Available Colours